WIE KENT NEDERLAND
email; info@wiekentnederland.nl                                                                         

NP ZUID 

Nationale Parken in Zuid Nederland 

Foto; Ruud Egging

NP DE GROOTE PEEL

Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied waar vroeger turf is gestoken. Tegenwoordig is het een vogelrijk natuurgebied dat bij uitstek geschikt is om wandelend te beleven.Het gebied is ruim 1400 hectare groot en wordt niet doorsneden door autowegen, hoogspanningsleidingen of andere ontsierende infrastructurele werken. Dat is best zeldzaam in Nederland! Nationaal Park De Groote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant, in de driehoek Meijel - Asten - Nederweert. Staande in het centrum van de Groote Peel vallen de kerktorens van deze dorpen op.

De Groote Peel is een van de weinig restanten die over zijn van het onafzienbare hoogveenmoeras dat ooit de grens tussen Brabant en Limburg vormde. Nu is het een natuurgebied van internationale klasse, vooral vermaard om zijn vogelrijkdom. Weids en waterrijk herinnert het landschap aan vroeger. Destijds was het een plek om te mijden, nu wandelt men er naar hartenlust! Overal zijn sporen van het verleden te vinden, toen noeste werkers de turf, 'het zwarte goud van de Peel', uitgroeven.

Foto; Ruud Egging

NP DE BIESBOSCH

Eb en vloed in een zoetwatergebied, dat is zeldzaam. Maar Nederland heeft het. De Biesbosch is één van de de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa. In deze delta van de Rijn en de Maas heeft het getij nog vrij spel. De Biesbosch is een avontuurlijk doolhof van rivieren, waterbekkens, wilgenbossen en grillige kreken met glashelder water. Het is een uitgestrekt fourageergebied voor talloze soorten watervogels, zoals ganzen, reigers, eenden en steltlopers. Overal in de Biesbosch vind je nog de nalatenschap van de griendwerkers die eeuwenlang het land bewerkten.Je kunt in de Biesbosch volop wandelen door polders met historische namen als 'Doolhof' en 'Pannekoek'. Langs de randen van het gebied kun je fietsen over oude dijkjes, langs rivieren en dorpen. De natte, ruige natuur van dit moeras laat zich vooral beleven vanaf het water in een bootje of kano. Geruisloos peddelend door smalle kreken, langs rijk begroeide oevers, bukkend onder lage takken door, beleef je de natuur van heel dichtbij. IJsvogels schieten voorbij, een kiekendief jaagt tussen het riet, een aalscholver droogt zijn vleugels op een boomstronk. Soms laat zelfs de zeearend zich zien. En natuurlijk vind je overal sporen van de bever, die al 25 jaar vaste bewoner is. In de Biesbosch ben je één met de natuur, op het  ritme van eb en vloed.

ExternalVideoWidget
Foto; Erwin de Lange

NP DE MAASDUINEN

In het noordoosten van Limburg vindt u tussen de Maas en de Duitse grens, Nationaal Park De Maasduinen. Dit 4500 hectare grote natuurgebied kent prachtige landschappen met veel bijzondere planten en dieren. De diverse paden en routes laten u kennismaken met de duinen van de Maas, welke ook paraboolduinen worden genoemd doordat ze een hoefijzervorm hebben. De beheerders werken hard om de natuur in topconditie te houden: Stichting het Limburgs Landschap, Gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en particulieren.
Op deze website vindt u meer informatie over Nationaal Park De Maasduinen. In de kalender vindt u bijvoorbeeld een grote diversiteit aan excursies en activiteiten waaraan u kunt deelnemen.
 

Foto; Jan van Bruggen

NP DE LOONSE EN DRUNENSE HEIDE

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is ruim 4000 hectare groot en is sinds 2002 een nationaal park. Het park is enerzijds grotendeels een afwisseling van droge zandverstuivingen en naaldbos, maar ook de uitgestrekte beekdalzone van de Zandleij hoort erbij. Hier ligt met name het natuurgebied De Brand bij Udenhout, met zijn afwisseling van hakhoutbossen, natte weilanden en moerasruigtes.Het totaal is meer dan 35 km² groot.
Het gebied wordt steeds meer omringd door grotere en kleinere steden en dorpen. In het noorden vinden we van west naar oost Waalwijk, Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen en 's-Hertogenbosch. Dorpen aan de zuidkant zijn Loon op Zand , Biezenmortel, Helvoirt en Udenhout; op een kilometer of zes ligt Tilburg. Aan de korte westkant ligt Kaatsheuvel met attractiepark De Efteling.

ExternalVideoWidget
Foto; Ruud Egging

NP DE MEINWEG

De Meinweg is een uniek terrassen landschap, met steile overgangen tussen de terrassen. Geologisch gezien is dit voor Nederland uiterst bijzonder. De terrassen zijn in de loop van tienduizenden jaren ontstaan door inschuringen van De Maas en verschuivingen in de aardkorst langs de drie breuklijnen die door het gebied lopen. Één van deze breuklijnen is de bekende Peelrandbreuk. Dwars op de terrassen voeren twee beken (de Roode Beek en de Boschbeek) het water af van het bovenste plateau naar de Roer. Het Nationaal Park ligt ten oosten van Roermond, wordt aan drie kanten omsloten door Duitsland en is onderdeel van het Duits-Nederlandse grenspark Maas-Swalm-Nette, ongeveer 10.000 hectare groot. Het Nationaal Park De Meinweg heeft een oppervlakte van circa 1.800 ha. In het Meinweggebied zorgen bossen, heide, vennen en beekdalen voor een gevarieerd landschap. Binnen Limburg is De Meinweg het enige gebied waar de  adder nog voorkomt, vandaar dat de adder in het logo van De Meinweg voorkomt.

Foto; Marina Heijkamp

NP DE OOSTERSCHELDE

De huidige Oosterschelde is het resultaat van de eeuwenoude strijd tussen mens en zee. De dijken van de (voormalige) eilanden Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen, Noord- en Beveland en de dammen van de Deltawerken omsluiten het water. Het inpolderen van schorgebieden en weer prijs moeten geven van eerder gewonnen land wisselen elkaar doorlopend af.Tot in de middeleeuwen was de Oosterschelde een relatief kleine rivierarm, die in de loop van de eeuwen uitdijde tot een machtige stroom. Door verlegging van stromingen en slecht dijkonderhoud werd de mens gedwongen zich stukje bij beetje terug te trekken en land op te geven. Het land werd keer op keer getroffen door watersnoden. De laatste was in 1953, waarna men heeft besloten tot een versnelde uitvoering van de Deltawerken.

ExternalVideoWidget
Foto; Gerard Steijn Nijverdal

GRENSPARK DE ZOOM KALMHOUTSE HEIDE

Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend natuurgebied in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Antwerpen, op het grondgebied van de gemeenten Woensdrecht, Kalmthout en Essen. In Nederland behoort het tot het stelsel van nationale parken. Het is in 2001 ingesteld en is ongeveer 37,5 km² groot.Het grenspark is een afwisselend gebied met bos, heide, stuifduinen en een groot aantal vennen. Het zwaartepunt ligt in Vlaanderen met het drukbezochte Staatsreservaat de Kalmthoutse Heide. Het Nederlandse deel bij Huijbergen is dan ook veel rustiger. In het gebied liggen ook enkele landbouwenclaves met weilanden. De verscheidenheid in planten en dieren is groot. Bijzonder is het grote aantal insecten dat in het gebied voorkomt.
Het bezoekerscentrum De Vroente, tevens natuureducatiecentrum, bevindt zich in Kalmthout. Via tal van activiteiten wil het centrum zo veel mogelijk mensen laten genieten van de natuur.De Zoom-Kalmthoutse Heide is in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse overheid), Natuurpunt, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer (Nederlandse overheid), de omliggende gemeenten en een groot aantal particuliere eigenaren.

Foto; Erwin de Lange
Foto; Gerard Steijn Nijverdal


 

ExternalVideoWidget