WIE KENT NEDERLAND
email; info@wiekentnederland.nl                                                                         

NP NOORD 

Nationale Parken in Noord Nederland 

Foto; Wim Middag Nijverdal

 

NP LAUWERSMEER

In vroegere tijden stroomde zoet en zout water in elkaar over in de Lauwerszee. Angst voor overstromingen leidde in 1969 tot de bouw van een dam. Op de vroegere zeebodem ontstond een prachtig nieuw landschap een echt vogelparadijs. Natuur in het gebied rond Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park.Het Nationaal Park Lauwersmeer heeft, naast Activiteitencentrum De Bosschuur en Het Informatie Paviljoen te Lauwersoog, een informatienetwerk van gecertificeerde Nationaal Park Lauwersmeer gastheren en gastvrouwen. Afgelopen week is een nieuwe lichting ondernemers gastheer of gastvrouw van het Nationaal Park geworden. Met de gevolgde cursus zijn de recreatieondernemers en hun medewerkers beter toegerust om hun gasten van informatie te voorzien over bijvoorbeeld bijzondere locaties in en rond het Nationaal Park en weten meer te vertellen over de natuur en landschap. Deze ondernemers vindt u verspreid in en rond het Nationaal Park. Ze zijn herkenbaar aan het Nationaal Park Lauwersmeer gevelbordje. Bij hen kunt u terecht voor deskundige gebiedsinformatie.


Foto; Marjo Middag Nijverdal

 

NP SCHIERMONNIKOOG

Nationaal Park Schiermonnikoog is een onderdeel van een keten van 20 Nationale Parken die samen een beeld geven van de verscheidenheid aan natuurlijke landschappen die je in ons land aantreft.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, in het Bezoekerscentrum wordt informatie gegeven en er zijn volop mogelijkheden om de natuur en cultuur van het eiland te beleven. Je treft er dan ook een goed onderhouden net van wandel- en fietspaden aan, waardoor je die natuur overal optimaal kunt beleven.
Die natuur is er voor ons allemaal, vandaar dat er op Schiermonnikoog maar weinig is afgesloten. Er zijn dan ook veel manieren om het eiland te ontdekken en te genieten van die prachtige natuur.
De natuur van Schiermonnikoog is heel rijk en gevarieerd. Zo komen door het jaar heen meer dan 300 vogelsoorten op het eiland voor, groeien er vele honderden plantensoorten, waaronder negen soorten orchideeën en kun je aan het strand meer dan 100 verschillende schelpensoorten vinden.
Daarnaast zijn er talloze andere organismen die je er in hun natuurlijke omgeving kunt ontdekken.
Bewonder de bloemen in het duin, voel de wind door je haren op het strand, hoor de vogels op de kwelder, proef de zilte smaak van zeekraal en ruik de modder op het wad. Kortom: beleef Schiermonnikoog!ExternalVideoWidget
Foto; Erwin de Lange

NP DUINEN VAN TEXEL

Nationaal Park Duinen van Texel beslaat grofweg het hele Texelse duingebied, inclusief zandplaat De Hors, de Texelse bossen en De Slufter. Het duingebied van Texel is een afwisselend landschap met veel natte duinvalleien tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte.
Vele soorten planten en dieren hebben in dit gevarieerde gebied hun plek gevonden. De weidsheid van zee en strand, de beslotenheid van bossen en het uitgestrekte duinland-schap maken van Nationaal Park Duinen van Texel een prachtig gebied om te bezoeken en een waardevol gebied om te beschermen. 


Foto; Gerard Steijn Nijverdal

NP DE ALDE FEANEN

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.
De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.
Start uw bezoek bij het bezoekerscentrum!

ExternalVideoWidget
Foto; Wim Middag

NP DRENTSCHE AA

Nergens in Nederland vind je een beek als de Drentsche Aa. Kronkelend haar weg zoekend door het landschap, zoals zij dat al eeuwen en eeuwen gedaan heeft. In dit uitzonderlijk gaaf gebleven landschap creëerden boeren gedurende duizenden jaren een grote rijkdom aan natuur.

Maatwerk voor de Drentsche Aa

Het Drentsche Aa gebied stond regelmatig op de lijst als potentieel Nationaal Park. Het gebied heeft echter binnen haar grenzen 16 dorpen en gehuchten en bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond. Hierdoor was zo'n Nationaal Park in traditionele zin (voornamelijk natuurgebied) geen optie. Zo ontstond het plan voor een bijzonder Nationaal Park: het 'Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa' dat de eigen sfeer en identiteit zou kunnen behouden. De grenzen van het gebied worden gevormd door de driehoek Assen-Gieten-Glimmen. Het gaat in totaal om ruim tienduizend hectare waarvan ongeveer eenderde natuurgebied is.

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Naast Nationaal Park is het Drentsche Aa gebied in 2007 ook uitgeroepen tot Nationaal Landschap. Het totale Drentsche Aa gebied is hierdoor uitgebreid tot 34.000 Ha en omvat het Nationaal Park Drentsche Aa.

 

Foto; William Kemperman

NP WEERRIBBEN - WIEDEN

In het laagveen uit de Kop van Overijssel werd sinds 1300 turf gewonnen. Rond die tijd vestigden zich Flagellanten in Giethoorn. Ze ontgonnen het veen en ontdekten dat gedroogde veenbagger goede brandstof vormt. Pas vanaf 1600 vond de winning grootschaliger plaats; de turf werd verkocht naar de steden van Holland. De turf werd per schip naar Kuinre, Blokzijl of Zwartsluis vervoerd, en vandaar over de Zuiderzee naar de steden in het westen van Nederland. De turfwinning kwam het eerste op gang in het gebied ten zuiden van het Steenwijkerdiep. De turf werd in N.W. Overijssel gewonnen door middel van slagturven. De turf werd opgebaggerd uit trekgaten (weren) en te drogen gelegd op ribben. Omdat men de trekgaten te breed en de ribben te smal maakte kon tijdens de zware noordwesterstormen van 1776 en 1825 het binnendringende water grote gebieden veranderen in meren. Op deze manier zijn bijvoorbeeld de Beulaker- en Belterwijde ontstaan. Je ziet er alle schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos. Oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijftillen, rietlanden en voedselarm grasland.
Typische moerasbewoners zoals vogels, vissen, zoogdieren, reptielen en insecten, vinden een plek in de gevarieerde begroeiing en de bijzondere plantenwereld.

Erwin de Lange


Erwin de Lange


Foto; Erwin de Lange


Erwin de Lange

Fotografie; Erwin de Lange / dewiedenfotografie


Foto; Erwin de Lange


Foto; Erwin de Lange


Foto; Erwin de Lange


website De Wiedenfotografie.nl

ExternalVideoWidget
Foto; Jan van Bruggen

NP DWINGELDERVELD

In Zuidwest-Drenthe ligt een bijzonder natuurgebied: Nationaal Park Dwingelderveld. In Nationale Parken staan beheer en ontwikkeling van de natuur centraal. De beheerders van het Dwingelderveld - Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren - zorgen dat bossen, heidevelden en vennen in goede conditie blijven. Op fiets- en wandelpaden, ATB- en ruiterroutes, evenals twee gehandicaptenpaden kunnen recreanten en vakantiegangers de natuur te ontdekken. Er is zelfs een Nachtwandelroute. In dit Nationaal Park kunnen bezoekers nog van een eindeloze, ongestoorde horizon genieten…Het Dwingelderveld is een bijna 4000 hectare groot nat heidegebied in het zuidwesten van Drenthe met een vrijwel ongestoorde horizon. In dit gebied kunnen soorten vogels en dieren leven, die in andere landschappen minder kansen hebben. De heide wordt beheerd door twee schaapskudden met elk een herder. Voor die prachtig paarse heide komen bezoekers van heinde en verre. Augustus is dan ook de maand waarin deze Paarse Pracht volop wordt gevierd…Op deze website vindt u informatie over het afwisselende natuurgebied en over alle activiteiten die in en rond het Nationaal Park worden georganiseerd. Actuele informatie vindt u in de rechterkolom. In het bezoekerscentrum Dwingelderveld bij Ruinen en het Informatiecentrum in Lhee informeren medewerkers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer u graag verder.


Foto; Gerard Steijn Nijverdal

NP DRENTS-FRIESE WOLD

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Het Drents-Friese Wold is aangewezen als Natura2000 gebied en behoort daardoor tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa.

Gastvrij onthaal

Het gaat niet alléén om natuur: in en rond het Nationaal Park wordt hard gewerkt. De vele recreanten, aangetrokken door het schitterende natuurgebied, worden gastvrij ontvangen door de vele ondernemers uit het hele gebied. Er wordt dan ook hard gewerkt aan versterking van de regionale economie door verduurzamening.

 

ExternalVideoWidget