WIE KENT NEDERLAND
email; info@wiekentnederland.nl                                                                         

NATIONALE PARKEN NEDERLAND 

Het verhaal van de Nederlandse natuur

Foto; Gerard Steijn Nijverdal

Nederland heeft twintig nationale parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. En ook de bewoners variëren per park: bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën, edelherten, dassen, bevers, otters en zeehonden vinden in de parken hun plek.

Natuur om te koesteren
De toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 17 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Er zijn daarnaast ook nog twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en het Grenspark De Zoom Kalmhoutse Heide. De natuurgebieden zijn elk aaneengesloten en hebben een oppervlakte van minimaal duizend hectare. Voor het Nederlandse natuurbeleid vormen ze één geheel: het stelsel van Nationale Parken in Nederland. De eigenaren, beheerders en andere betrokkenen van de parken zijn samen verantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur.

* NP NOORD * NP MIDDEN * NP ZUID * 

Foto; Nijverdal Objectief

 

NP NOORD 

 

NP MIDDEN 

 

NP ZUID 

LAUWERSMEER
SCHIERMONNIKOOG
DE DUINEN VAN TEXEL
DE ALDE FEANEN
DRENTS-FRIESE WOLD
DWINGELERVELD
DE WEERRIBBEN-WIEDEN
DRENTSCHE AA

SALLANDSE HEUVELRUG
DE HOGE VELUWE
DE VELUWE ZOOM
UTRECHTSE HEUVELRUG
ZUID-KENNEMERLAND

DE GROOTE PEEL
DE BIESBOSCH
DE MAASDUINEN
LOONSE  DRUNENSE HEIDE
DE MEINWEG
KALMHOUTSEHEIDE
DE OOSTERSCHELDE

 

Foto; Jan van Bruggen

 

Foto; Jan van Bruggen


Foto; Erwin de Lange


Foto; Erwin de Lange


Foto; Ruud Egging

Foto; Ruud Egging


Foto; Ruud Egging

Foto; Ruud EggingExternalVideoWidget

De nationale parken richten zich op:
- Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap
- Natuurgerichte recreatie
- Educatie en voorlichting
- Onderzoek.

Ontstaan
De eerste twee nationale parken (De Hoge Veluwe en Veluwezoom) zijn in de jaren dertig ontstaan uit particulier initiatief. De andere achttien parken zijn sinds de jaren tachtig officieel ingesteld door de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie van EZ is in beginsel verantwoordelijk voor het functioneren van het Nederlandse Nationale Parkenstelsel en het natuurbeleid. Gezamenlijk beslaan de parken zo'n 120.000 hectare, dat is bijna 3% van Nederland.

Natuur over de grenzen
Elders in het Koninkrijk der Nederlanden zijn ook schitterende natuurparken. Op de Nederlandse Antillen en Aruba zijn de natuurparken een bezoek meer dan waard. Binnen Europa delen de nationale parken hun kennis en ervaringen met Europese collega's. In de Europese Federatie voor nationale parken, Europarc, ontmoeten zij elkaar.