WIE KENT NEDERLAND
                                                                         

CULTUUR                                                                                              NIJVERDAL OBJECTIEF

Naatje

Naatje is een textielmonument. In 1910 werd het door de Nijverdalse bevolking aan Godfried Salomonson, een textielbaron die de KSW leidde (KoninklijkeStoomweverij). Hij leidde de textielfabriek en was een van de grootstewerkgevers in de omgeving. Aan de gulle werkgever, die zich ook bekommerdeom de toestand van de gezinnen van zijn werknemers, is in 1910 het monument Naatje geschonken door de Nijverdalse bevolking.
In 1957 zijn Ten Cate en KSW gefuseerd en kreeg toen de naam Koninklijke Nijverdal – Ten Cate nv. Nu nog is Ten Cate een van de grootste bedrijven in Nijverdal welke zich nog steeds op de textielmarkt weet neer te zetten. De eerste standplaats van Naatje was in het toentijdige park aan de Grotestraat. Na meerdere verhuizingen en restauraties is het monument sinds 1997 op de
huidige plek gehuisvest, vlak bij het historische pand van KSW.

Shantykoor “Die Regghe Sangers” is één van de muzikale ambassadeurs van de gemeente Hellendoorn. Wij hebben 33 zangers en 6 muzikanten aan boord.

We staan onder leiding van di­rigent Leo Kleinjan. We treden op in binnen- en buiten­land. Zo verzorgen wij jaarlijks optredens in de verschillende zorgcentra binnen de gemeente Hellen­doorn, treden we op tijdens festivals, harmonica dagen, braderieën, wandel- en fietstochten en tijdens andere evenementen.

“Zo’n koor moeten wij ook oprichten.” Dit zeiden vier vrienden eind jaren ’90 gekscherend tegen elkaar toen een Shantykoor het maandelijkse koffieconcert van de KSW Vriendenkring opluisterde. Het bleef echter bij het voornemen.
Een jaar later trad er wederom een Shantygezelschap op in De Smidse. Daarna trok het kwartet wel de stoute schoenen aan: Vanaf volgende maand gaan we zelf ook repeteren”.

Sindsdien gaat het crescendo met “Die Regghe Sangers”. Dirigent Leo Kleinjan wilde het koor drie maanden voorthelpen, maar vond het zo gezellig dat hij bleef hangen. Als meespelend trainer. Begin januari 1999 is Shantykoor Die Regghe Sangers officieel opgericht. En binnen veertien dagen telde het koor al ongeveer dertig leden.
Het koor telt 40 leden en Die Regghe Sangers zijn niet meer weg te denken uit de Nijverdalse samenleving en staan garant voor een gezellig en sfeervol optreden. Kijk maar eens op de website !


De Huiskamer van Hellendoorn

Onze officiële naam luidt Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn.

Doelstelling is het opzetten en in stand houden van een inloophuis in de gemeente Hellendoorn, om daarmee voor alle inwoners een ontmoetingsruimte te bieden, gericht op ontmoeten en verbinden.

Hoe willen we dit bereiken?
We willen dit bereiken door het aanbieden van een publieke en vrij toegankelijke ruimte voor ieder die daarvan gebruik wil maken: hulpvragers, hulpverleners, bestuurders en anderen. In De Huiskamer kunnen TIPS en TOPS worden gedeeld, er kan worden doorverwezen, er kunnen contacten worden gelegd, cursussen gevolgd, vergaderingen worden belegd, eetgroepen georganiseerd enzovoort. In De Huiskamer is geen consumptieverplichting, maar men kan er wel een kop koffie, thee of limonade nuttigen. Wie kan betalen geeft een vrijwillige gift, wie niet kan betalen hoeft dat niet. Vrijwilligers zijn gastheer / gastvrouw. Indien gewenst kan een gast, die dat vraagt, in een spreekkamer zijn of haar verhaal aan hen kwijt onder vier ogen.
In De Huiskamer gesignaleerde knelpunten worden regelmatig besproken met hulpverleners, waarbij het doel is om tot goede oplossingen van problemen te komen.

Bereikbaarheid
E-mail: info@dehuiskamernijverdal.nl
Website: www.dehuiskamernijverdal.nl
Adres: Markt 3, 7442 EC Nijverdal
Telefoon: 06 19686280 b.g.g 06 28665391

De Sprengenberg is een huis op de heuvel Sprengenberg bij Haarle, gemeente Hellendoorn, gebouwd in de jaren 1898-1910 in opdracht van A.A.W. van Wulfften Palthe (1851-1929). Het huis wordt in Salland vaak de Palthetoren genoemd. Omwonenden spreken meestal van de Villa. Het bijbehorende landgoed De Sprengenberg is een natuurgebied in beheer bij Natuurmonumenten en maakt deel uit van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, het is vrij te bezoeken. Het huis is niet open voor publiek.

Badhuisje bij De Sprengenberg.

Palthe woonde in Almelo en bezat het land rond de heuvel, waar hij geregeld joeg. In 1898 liet hij een theekoepeltje bouwen waar men kon bijkomen van de jacht en eventueel met enkele personen logeren. In de jaren daarna liet hij architect Karel Muller diverse uitbreidingen ontwerpen zoals de galerij en de toren. Palthe, die met twee broers de Palthetextielfabrieken had opgericht, was zeer geïnteresseerd in de nieuwste technieken en paste deze toe in het landhuis. Zo was het huis geheel zelfvoorzienend met een eigen waterput en Amerikaanse windmolen om stroom op te wekken. Bij het huis hoorde ook een kolk met een badhuisje. Dit gebouwtje bestaat nog, het wordt door de inwoners van het nabije Haarle wel het heksenhuisje genoemd.

Aanvankelijk was het huis bedoeld als jacht- en vakantiehuis, maar later ging Palthe er zelf wonen. Zijn vrouw, Maria Aurelia Engberts, had namelijk last van reumatiek en had baat bij de droge omgeving. Palthe had in de jaren 1910/20 op de bij het huis gelegen heide een eigen vliegveldje. Na zijn dood in 1929 heeft zijn ongetrouwde dochter, Maria Aurelia van Wulfften Palthe, er gewoond tot haar dood in 1961. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het huis steeds meer vervallen. De exploitatie van het land bracht te weinig op en het land is door de familie verkocht: het is nu gedeeld eigendom van Natuurmonumenten en de Stichting Huis Bergh. Het huis De Sprengenberg is door de Stichting voor een symbolisch bedrag in erfpacht gegeven aan de afstammelingen van Palthe, verenigd in Vereniging De Sprengenberg. Sindsdien is het huis grondig opgeknapt.

Het midwinterhoornblazen is een oude traditie in Twente en wordt  in onze Gemeente verzorgd door de 'Reggebloazers ut Hulsen'. Van oorsprong mag er op de hoorn worden geblazen vanaf de eerste zondag van Advent tot en met 6 januari, als het Driekoningen is. Een mooie traditie die we in ere moeten houden.
Kijk eens op de Facebookpagina van de Reggebloazers. Like & Delen wordt zeer gewaardeerd.

https://www.facebook.com/reggebloazers/

Goudzoekerspad - 't Stut

Op 1 januari 1881 vond de opening plaats van de spoorlijn Zwolle-Almelo. Grootste obstakel bij de aanleg hiervan was de Nijverdalseberg. Deze werd door honderden arbeiders letterlijk afgegraven. Het zand werd gebruikt om de tracés tussen de Nijverdalseberg en Raalte en tussen Nijverdal en Wierden te kunnen ophogen. Niemand kon vermoeden dat 20 jaar later in het Nijverdalse Ravijn een heuse goudkoorts zou uitbreken.
Goudmijn
De heren Emanuel Hompes uit Den Haag en Samuel Frank uit Watergraafsmeer dienden in oktober 1901 een verzoek in bij Gedeputeerde Staten van Overijssel om goud te mogen delven in het Ravijn van Nijverdal. De toestemming werd verleend. Op 12 januari 1902 lieten Burgemeester en Wethouders het besluit wereldkundig maken voor het gemeentehuis en de kerk van Hellendoorn en de kerk van Haarle. Hompes en Frank hadden ervaring met het delven van goud. Zo hadden zij in Zuid-Afrika een behoorlijk kapitaal opgebouwd met de exploitatie van een goudmijn. Uit vooronderzoek was gebleken dat een proefmonster uit het Ravijn per 500 gram 25 milligram goud en 125 milligram zilver bevatte. Uit het rapport bleek dat per duizend kilogram erts voor 40 gulden goud gewonnen kon worden, 8 gulden meer dan bij gewone goudmijnen. Op basis hiervan kregen Hompes en Frank steun van verschillende geldschieters.
Afgraven van grond
De exploitanten kochten een stuk grond van landbouwer Rutgers ("Kupers Teunis") uit Hellendoorn. Ze vestigden zich tijdelijk in café De Budde, waar ook een opzichter uit Hilversum logies kreeg, die met 25 arbeiders aan de werkzaamheden begon. Ze legden loopgraven aan van ongeveer 12 meter diepte. Uit verschillende grondlagen werden grondmonsters genomen en naar laboratoria gestuurd. In de begintijd leek het een succesvol verhaal. De arbeiders zagen de goudschilfers glinsteren in het rulle zand.
Teleurstelling
De landelijke overheid gelastte na verloop van tijd een onderzoek door een hoogleraar uit Delft, met als doel het waarheidsgehalte van het verhaal en het goudgehalte van de grond vast te stellen. Maar het duurde even voordat het definitieve onderzoeksrapport verscheen. In de tussentijd daalde de koorts langzamerhand. "Gek, we zijn een half jaar bezig het lijkt wel of we in die tijd het meeste goud er uit hebben", sprak Hompes. Het Delftse onderzoek wees hele andere cijfers aan dan de voorstudie: "De monsters […] bevatten goud, maar het resultaat heeft het tevens meer dan waarschijnlijk gemaakt, dat deze hoeveelheid uit een commercieel oogpunt geen waarde heeft." De loopgraven en sleuven werden gedicht, de arbeiders werden ontslagen en de heren Hompes en Frank vertrokken weer. Alleen een fietspad door het Ravijn, het Goudzoekerspad, herinnert aan deze roemruchte maanden Nijverdalse geschiedenis. Bron !

MEMORY Oorlogs- en vredesmuseum

 

 

In het oorlogsmuseum zal de bezoeker de  periode 1935–1945, vanaf de opkomst van het Nationaal-Socialisme tot en met de bevrijding van Europa, stap voor stap beleven. Het hart van het museum wordt gevormd door levensechte diorama’s, waar bezoekers met alle zintuigen de oorlog kunnen ervaren.

De diorama’s in het museum geven een aantal markante gebeurtenissen weer:

  • de Duitse inval in Nederland
  • de bezettingstijd
  • de Jodenvervolging
  • de geallieerde landingen op de stranden van Normandië
  • operatie Market Garden, de geallieerde opmars tot aan Arnhem
  • het Ardennenoffensief, de Duitse tegenaanval
  • de V1 (vliegende bom) lanceringen vanuit Nijverdal
  • de bevrijding van Nijverdal door de Canadezen

Ook is het mogelijk om in een Duitse bunker te zijn tijdens de invasie op de stranden van Normandië. U kunt ervaren hoe het is om ondergedoken te zitten in een schuilplaats voor onderduikers. Ook de bevrijding kunt u vieren samen met de Canadezen in een van de straten van Nijverdal. MEER >>>

 Welkom, bij het Openluchttheater

Een avondje lekker lachen bij een toneelkomedie, ontspannen genieten van mooie muziek, met de kinderen naar een leuke familievoorstelling of gezellig samen naar de film? Openluchttheater maakt deel uit van ZINiN. ZINiN is meer dan alleen maar het theater. Naast een professionele programmering kunt u op onze podia in het Huis voor Cultuur en Bestuur en het Openluchttheater ook lokale groepen en amateurkunstenaars aantreffen. Ook maakt het onderwijs intensief gebruik van onze faciliteiten en kennis op theatergebied. Kijk voor meer en de voorstellingen in het Openluchttheater op de website >> LAAT U VERRASSEN IN ONS OPENLUCHTTHEATER.


Een cultuurhuis rijker!

In de maand januari 2007 werd de organisatie ZINiN opgericht vanuit het oorspronkelijke Spoortheater. De organisatie waaruit
zij is voortgekomen, waren deels vrijwilligersorganisaties.
In de maand mei van dit zelfde jaar opende ZINiN voor het eerst haar deuren voor publiek in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal en was het centrum een gloednieuw cultuurcentrum rijker. Cultuur op de kaart
ZINiN is een brede culturele organisatie in de gemeente Hellendoorn, gevestigd in het hart van Nijverdal. Gastvrijheid, Kwaliteit en dynamiek zijn haar kernwaarden. ZINiN stimuleert het sociaal-culturele leven in de gemeente Hellendoorn en is er voor iedereen die in aanraking wil komen met cultuur. ZINiN bestaat uit zeven sectoren, namelijk: ZINiN Theater, ZINiN Bibliotheek, ZINiN Verhuur, ZINiN Cultuur, ZINema , het Openluchttheater en het Toeristisch Bureau Hellendoorn.
Hoewel ZINiN in Nijverdal gevestigd is, doet ze haar werk in de gehele gemeente Hellendoorn. MEER >>

Het Bakkerij- en IJsmuseum is een verzameling van de in 1985 overleden Gerrit Valk en werd door een in 1986 opgerichte stichting tot museum gerealiseerd.
In het museum vindt u op bijna 1000 m2 een indrukwekkende collectie gereedschappen, voorwerpen en machines uit vroegere bakkerijen en uit het begin van de ijsbereiding.

Het Museum

In de oude bakkerij
Het interieur staat vol attributen uit tijden van weleer, zoals een door drijfriemen aangedreven deegkneder, klutsmachine, amandelpel- en amandelwrijfmachine. In de originele olie-gestookte oven worden elke woensdagmiddag van 2 tot 4 door bakkers diverse lekkernijen gebakken. De eerste ijsmachines. De Rollo ijsmachine werd in 1958 vanuit Zweden geïmporteerd en kon per uur 4000 ijsjes op een stokje produceren. Verder staan in dit gedeelte van het museum interessante apparaten, die vroeger bij de industriële productie van ijs werden gebruikt. Industriële bakkerij. Een opstelling van diverse kluts-, kneed-, en mengmachines, koekjessnij- en spuitmachines, aangedreven door een stoommachine uit het jaar 1924. tevens het “Sukelahuussie”, waar soms demonstraties worden gegeven in het maken van bonbons.De koffiekamer. In de koffiekamer kunt u een heerlijk kopje koffie of thee bestellen met o.a. in eigen huis gebakken krentewegge of krakelingen. Naar keuze zijn er diverse frisdranken en ijsjes. lees meer >>